Dlouhodobě je za nejpopulárnější (z pohledu fotografa a autora grafiky nejvýnosnější) považováno 5 mikrofotobank. Jejich oblíbenost se samozřejmě může mezi jednotlivými fotografy lišit v závislosti na výnosech, nicméně jejich pořadí dle popularity je obvykle řazeno následovně:

Shutterstock    -  obvykle nejvyšší výnosy, a to i přes nízkou odměnu autorům
iStockphoto     -  dynamická a inovativní mikrofotobanka s propracovaným stylem
Fotolia             -  tradiční mikrofotobanka s příjemným grafickým rozhraním a snahou o inovace
Dreamstime      -  tradiční mikrofotobanka s - dle mého soudu - menší dynamikou
BigStockPhoto  -  zajímavý potenciál plynoucí ze spojení s fotobankou Shutterstock, který ji koupil v roce 2009

V anketě na hlavní stránce tohoto webu můžete vidět, které fotobanky jsou českými autory považovány za nejoblíbenější. Svým hlasem můžete přispět i Vy.

 

Shutterstock je pro řadu fotografů a grafiků nejpopulárnější mikrofotobankou s nejvyššími výnosy. Její unikátní obchodní model založený téměř výhradně na předplatném umožňuje kupujícím stahovat velké počty fotografií za velmi nízkou cenu, čímž se generuje vysoký počet stažení. Fotografové zde získávají při prodeji jednotnou odměnu, která nejdříve činí 0,25 USD za stažení a po dosažení celkového výnosu 500 USD se zvyšuje na 0,33 USD (další růst pak už není zásadní). Odměna není odstupňována ani podle složitosti a komplexnosti ilustrace resp. vektoru.

Pro vstup na Shutterstock se musí nejdříve projít přijímacím řízením, v rámci kterého inspektoři fotobanky prověří 10 vzorových produktů. Pokud je schváleno alespoň 7 z nich, může autor začít nahrávat své produkty. Všechny fotografie a ilustrace jsou samozřejmě i nadále prověřovány inspektory, ale prověrka už není tak přísná jako u vstupní desítky.

Vyhledávací mechanismus Shutterstocku je nastaven tak, že zvýhodňuje ve výsledcích vyhledávání novinky. Po nahrání se proto fotografie prodávají relativně dobře, pokud se však v prvních týdnech pořádně nechytí, prodeje jdou následně strmě dolů. Z tohoto důvodu je výhodné nahrávat nové fotografie a ilustrace pravidelně, protože jinak začnou výnosy z portfolia rychle klesat.

V roce 2009 koupil Shutterstock menší mikrofotobanku BigStockPhoto. Zatím tuto fotobanku provozuje samostatně, nicméně je otázkou, zda někdy v budoucnu nedojde ke sloučení nebo k ukončení činnosti jako se tomu stalo v případě spojení iStockphoto-StockExpert.

View My Portfolio

 iStockphoto považuji za nejdynamičtější mikrofotobanku se silným důrazem na kvalitu databáze a uživatelské prostředí. iStockphoto patří pod Getty Images a i díky silné klientské základně této obří skupiny si může dovolit méně agresivní cenovou politiku (= patří mezi dražší mikrofotobanky). Getty Images rovněž vlastnila mikrofotobanku StockXpert, tuto ale nedávno zavřela (viz článek Končí fotobanka StockXpert). Místo toho sice ve stejnou dobu založila Getty Images novou stránku Thinkstock.com pro předplatné, nicméně se nejedná o náhradu za StockXpert ale spíš o novou značku v rámci skupiny.

Databáza iStockphoto není tak rozsáhlá jako u jiných fotobank, ale je to dáno zejména velmi přísnou selekcí nových fotografií a grafiky. Poměr schválených fotografií k celkovému počtu zaslaných je zde zdaleka nejnižší mezi hlavními mikrofotobankami. Pro vstup na iStockphoto je potřeba projít vstupním testem, a to zvlášť pro fotografie a zvlášť vektory. Pro vstup na iStockphoto je potřeba (alespoň pro úvodní test) ukázat i značkou dávku novátorství a kreativity, protože často revizoři této mikrofotobanky odmítají i profesionální produkty z důvodu nepotřebnosti (fotografie detailů květin, vektorové sady ikon, vánoční témata, apod.).

iStockphoto je zajímavá i tím, že si cíleně buduje portfolio kvalitních exkluzivních autorů. Tito autoři mají lepší pozice při vyhledávání, vyšší odměnu, vyšší hranice možného uploadu a i marketing iStockphoto se zaměřuje částečně na tyto exkluzivní autory (Vetta collection, apod.). Uživatelské prostředí iStockphoto patří podle mého názoru mezi nejpovedenější. Jsou zde v rámci účtu poměrně obsáhlé možnosti sebepropagace (Lightboxy, blog, hodnocení, apod.).

Odměna autorům se pohybuje v intervalu 20% ceny prodeje až 40% ceny prodeje v případě některých exkluzivních autorů. Vysoký rozdíl mezi odměnou ekluzivních a neexkluzivních autorů je další formou motivace pro uzavírání výhradních smluv.

 

Fotolia je o něco menší mikrofotobankou (co se objemu prodejů týče) než Shutterstock a iStockphoto a ve srovnání s nimi je i relativně mladá (založena byla až někdy v letech 2004-2005. Fotolii nicméně považuji za perspektivní a dynamickou fotobanku s příjemným grafickým rozhraním. V inovacích je asi jedinou, která se snaží alespoň trochu držet krok s iStockphoto. Na druhou stranu její informační otevřenost vůči fotografům není úplně ideální a o některých změnách a opatřeních se veřejnost často dozvídá až se zpožděním a po několika urgencích na fórech.

Pro vstup na Fotolii se nepožaduje revize vstupních fotografií a ilustrací, nicméně autoři musí úspěšně projít vstupním testem. Tento test ale není složitý a jeho správné znění lze najít na řadě míst na internetu. Vkládání fotografií a ilustrací pak podléhá běžnému schvalovacímu procesu jako u jiných fotobank. Tento proces ale není tak přísný jako u iStockphoto a inspektoři jsou přísní podobně jako na Shutterstocku nebo na Dreamstime.

Cenově se Fotolia řadí mezi středně drahé mikrofotobanky, a to platí i pro odměny autorům. Ty se dělí podle (ne)exkluzivity autora, jeho ranku (měřeno počtem stažení) a podle způsobu, jakým byly fotografie a ilustrace nakoupeny (zda běžnými kredity nebo z předplatného). Odměna se tak může pohybovat od 25% až do 63% prodejní ceny. V některých případech může autor sám nastavit výši prodejní ceny a tím i ovlivnit svůj výdělek (např. zvýšením ceny u oblíbených a hodně stahovaných fotografií).

 

Dreamstime je poslední mikrofotobankou z "velké čtyřky". Osobně jsem ji zařadil na čtvrté místo, ale řada autorů zde má vyšší výnosy než na Fotolii. Objem prodejů zde sice není tak vysoký jako např. na Shutterstocku, ale na druhou stranu je odměňovací systém fotobanky relativně vstřícný k autorům. Pro vstup na Dreamstime není potřeba projít vstupní prověrkou a schvalování probíhá půběžně.

Na Dreamstime trochu postrádám inovace a posun vpřed jako je to vidět u iStockphoto a jak se o to snaží Fotolia, na druhou stranu je ale grafické prostředí příjemné a určitě mnohem propracovanější než např. u Shutterstocku. Z dřívějších komentářů na webu a z kvality stránek je ale vidět, že Dreamstime inovativnost nepostrádá, jen se zřejmě dočasně vyčerpal.

Za ne úplně šťastné považuji způsob nahrávání vektorů. Nejdříve se musí nahrát obrázek v JPG a až následně se nahrává vektor jakožto dodatečný formát, přičemž ale oba formáty se posuzují a schvalují samostatně. Ne vždy totiž pouhý obrázek vystihuje celý obsah vektorového souboru. Dreamstime má rovněž zdaleka nejdelší dobu schvalování - je sice hezké, že po nahrání fotografií vidí autor odhad doby do schválení, tato doba se ale v současné době pohybuje na úrovni 100 hodin a více. Např. Fotolia schvaluje fotografie a ilustrace do druhého dne, obvykle během několika málo hodin.

Počáteční odměna autorům se pohybuje v intervalu 0,30% z prodejní ceny (resp. 0,35 USD v případě předplatného) u neexkluzivních fotografů  až po 60% z prodejní ceny (resp. 0,42 USD v případě předplatného) u exkluzivních autorů. Taková odměna je sice srovnatelná až nižší ve srovnání s jinými mikrofotobankami, nicméně každá fotografie má svůj "level" a s počtem jejího stažení celkem rychle roste i odměna autorům. Exkluzivní autoři navíc dostávají 0,20 USD za každou schválenou fotografii, což je poměrně zajímavý pravidelný výnos, pokud je fotograf schopen pravidelně přispívat. Obecně jsou odměny autorům na Dreamstime hodnoceny jako nejvyšší mezi hlavními mikrofotobankami.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.