Shutterstock - IPO, výsledky a další zajímavosti

14.05.2012 00:00

Fotobanka Shutterstock připravuje IPO (Initial Public Offering – první uvedení akcií společnosti na veřejný trh) a v této souvislosti zveřejnila povinné informace související s uvedením na burzu (tzv. S-1 filing pro SEC). Tento dokument obsahuje řadu velmi zajímavých informací o společnosti a jejím hospodaření. Nepomůže sice lépe prodávat produkty, ale umožní nahlédnout pod pokličku jedné z největších a nejpopulárnějších fotobank.

Nejzajímavějšími údaji jsou:

(mil. USD, pokud není uvedeno jinak) 2009 2010 r/r 2011 r/r
Výnosy 61,1 83,0 +36% 120,3 +45%
Čistý zisk 18,8 18,9 +1% 21,9 +15%
Ziskovost 30,8% 22,8%   18,2%  
Odměny autorům 26,4% 27,4%   27,8%  
Podíl předplatného na výnosech       59%  
Celkový počet stažení 34 mil. 44 mil. +29% 59 mil. +34%
Průměrná cena stažení (USD/stažení) 1,80 1,88 +4% 2,05 +9%
Velikost databáze       19 mil.  
Počet aktivních zákazníků       550 000  
Počet autorů       35 000  
Podíl schválených autorů       20%  
Podíl schválených produktů       60%  
Měsíční návštěvnost webu       9 mil.  

Poznámky:    Velikost databáze je aktuální údaj ke konci dubna 2012.
                    Aktivním zákazníkem je takový, který udělal v roce 2011 alespoň 1 nákup.
                
   Návštěvnost webu je měřena počtem unikátních  přístupů.

Prodeje v Severní a Jižní Americe představovaly v roce 2011 43% celkových tržeb (z toho Severní Amerika 34% celkových tržeb), země EMEA (Evropa a Středozemí) mají podíl 46% a Asijsko-Pacifický region se podílí 11%. S ohledem na velikost trhu je podíl prodejů na americkém kontinentu poměrně vysoký. Přímý prodej velkým organizacím je menší než 10% celkových tržeb.

Databáze dosáhla celkem 19 milionů produktů ke konci dubna 2012. Podle údajů ke konci roku 2011 představují fotografie 69%, ilustrace a vektory 28% a videa 3%.

Odměny autorům představují cca 28% prodeje v roce 2011, přičemž tento podíl mírně roste. Důvodem je zřejmě rostoucí podíl On Demand prodejů na celkových výnosech. Odměny autorům jsou ve srovnání s většinou konkurence příjemné (IS, DT a FO mají odměny výrazně nižší).

Autoři, jejich počet činil v roce 2011 cca 35 000, pochází z celkem 125 různých zemí. Aktivní zákazníci jsou dokonce ze 150 různých zemí, přičemž žádný zákazník nepředstvuje více než 1% celkových tržeb. Právě na velké zákazníky se Shutterstock plánuje zaměřit v následujících letech.

Za zajímavé považuji stabilní zvyšování průměrné ceny stažení, protože cena předplatných programů se příliš nemění. Shutterstock to vysvětluje růstem podílu dražších programů (zejména On Demand) na celkovém prodeji.

Celková výše tržeb je trochu za očekáváním, protože se spekulovalo o objemu na úrovni 150 mil. USD. Pro srovnání, tržby iStockphoto se odhadují na minimálně dvojnásobek. Ziskovost odpovídá očekávání, nicméně u iStockphoto by rovněž měla být o něco vyšší.

V září 2009 koupil Shutterstock vybraná aktiva (a související závazky) konkurenční fotobanky Bigstockphoto, a to za pouhých 3,3 mil. USD. Tato fotobanka měla zřejmě finanční potíže a Shutterstock ji kupoval spíše kvůli zákazníkům či nějakému know how. Údaje za Bigstockphoto jsou zahrnuty ve všech datech, které Shutterstock oznámil.

Stávajícími vlastníky jsou zakladatel společnosti Jon Oringer (65%), Adam Riggs (8%) a Insight Venture Partners resp. jeho ředitel (25%). Cca 2% vlastní management společnosti. (Podíly jsou výpočtem autora článku a jsou založeny na počtu akcií v držení jednotlivých subjektů).

Celkovou velikost emise odhaduje Shutterstock na 115 mil. USD. Není specifikováno, jaké podíly budou tvořit akcie prodávané stávajícími vlastníky a nově emitované akcie. Minimálně část prostředků ale půjde do společnosti a bude použita - podle vyjádření Shutterstocku - na akvizice, marketing a další podporu prodeje. Při předpokladu P/E 10x a P/EBITDA 8x je aktuální hodnota společnosti cca 200 mil. USD. Část prostředků emise půjde do společnosti a její hodnota se tak zvýší. To znamená, že stávající akcionáři by nemuseli ztratit svůj kontrolní podíl a obchodní politika by mohla zůstat zachována. 

Oznámení Shutterstocku obsahuje i celou řadu dalších zajímavých informací, např. o výši nákladů na reklamu a marketing, o největších rizicích, kterým společnost čelí, o plánovaném použití výnosů z IPO, které půjdou do společnosti, o výnosech v jednotlivých částech roku, apod. Koho to zajímá, najde plné znění obsáhlého oznámení na stránkách SEC.

Pokud považujete informace v tomto článku resp. na tomto webu za užitečné a dosud nejste na některé z fotobank registrovaní, budu rád, když pro registraci využijete některou z linek na tomto webu. Vás se to nijak nedotkne, mfb budou mít o pár centíků méně a má motivace psát nové články se zvýší. Děkuji.

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.