Porobné srovnání cen foto/vektorů hlavních MFB

02.06.2010 00:00

AKTUALIZACE 18.6.2010

Do sekce "Pro designéry" byly přidány i podrobné přehledy cen na hlavních mikrofotobankách, a to opět v rozdělení na "Předplatné" a "Kusový prodej". Tyto informace najdete pod přehledovým srovnávacím článkem.

Úvod

Obecné srovnání cen jednotlivých mikrofotobank není triviální a jednoduchou záležitostí. Každá mikrofotobanka má ve svých prodejních modelech specifika, takže jakékoliv obecné srovnání bude mít vždy pouze indikativní vypovídací schopnost. Např. Shutterstock nepoužívá kreditní systém, iStockphoto má vyšší ceny pro produkty exkluzivních autorů a navíc ceny vektorů rozděluje do pěti kategorií podle jejich složitosti, Dreamstime navyšuje ceny fotografií v závislosti na jejich popularitě (počtu stažení), atd. Na zahrnutí dalších menších mikrofotobank do srovnání jsem proto rezignoval, i když na nich lze zřejmě dosáhnout velmi konkurenceschopné ceny při poměrně kvalitní databázi.

Bez znalosti specifických potřeba grafika lze jen přibližně odvodit, která mikrofotobanka by mohla být nejvhodnější. Srovnání jsem proto rozdělil na dvě kategorie: (1) kusový prodej a (2) předplatné. V obou případech jsem vybral takové prodejní plány resp. programy, které považuji za nejběžnější a z lokálního pohledu nejspíše využitelné.

Kusový prodej

U kusového prodeje jsem se zaměřil na dvě základní úrovně nákupu kreditů resp. práv: (1) za cca 50 USD a (2) za cca 170-260 USD (interval z důvodu odlišné nabídky jednotlivých mfb). Ceny jsou uváděny pro různé velikosti fotografií a pro vektory.

Cena foto/vektoru při nákupu za cca 50 USD

  XS S M L XL Vektory
Shutterstock 4,08 4,08 4,08 9,80 9,80 9,80
iStockphoto 1,46 4,38 8,76 14,60 21,90 1,46-36,50
Fotolia 1,50 4,50 7,50 10,50 12,00 6,00
Dreamstime 0,96 2,88 3,85 4,81 5,77 13,46

Cena foto/vektoru při nákupu za cca 170-260 USD

  XS S M L XL Vektory
Shutterstock 3,82 3,82 9,16 9,16 9,16 9,16
iStockphoto 1,42 4,25 8,50 14,17 21,25 1,42-35,42
Fotolia 1,30 3,90 6,50 9,10 10,40 5,20
Dreamstime 0,87 2,61 3,48 4,35 5,22 12,17

 Poznámky:    Výpočty jsou zpracovány k 31. květnu 2010.
                      Výpočty jsou uváděny pro fotografie a vektory neexkluzivních autorů.
                      Interval u vektorů na iStockphoto je z důvodu stanovování různých cen dle složitosti vektorů.
                      Údaje pro Dreamstime jsou vypočteny z cen stanovených pro Level 1, tedy produkty s 0-4 staženími.

Z výše uvedených tabulek lze vyčíst několik obecných závěrů, které mohou pomoci grafikům s výběrem mikrofotobanky při předpokládaném zájmu o kusový prodej:

  1. Celkově nejpříznivější ceny má Fotolia, nejvyšší ceny má (s výjimkou některých kategorií) iStockphoto.
  2. Nejnižší ceny fotografií má Dreamstime, ale pouze pro Level 1 (fotografie s 0-4 staženími). V případě Level 2 (5-9 stažení) se ceny Dreamstime dostávají v průměru na úroveň Fotolie, u ostatních úrovní jsou ceny na Dreamstime jedny z nejdražších.
  3. Nejnižší ceny vektorů má Fotolia, s výjimkou těch nejjednodušších, které lze koupit levněji na iStockphoto (platí pouze pro kategorii "basic").
  4. S finanční výší nákupu se srovnání mikrofotobank nijak zásadně nemění.
  5. Výhodnost nákupu na konkrétní mikrofotobance lze indikovat pouze na základě znalosti specifických potřeb konkrétního grafika.

Předplatné

U předplatného považuji za nejlépe porovnatelnou kategorii cca 25-30 kreditů na den. U Dreamstime se sice kupují "stažení", ale na některé produkty (vyšší Level) je potřeba několik stažení na jeden kus, takže se to chová jako kredity. Shutterstock kreditní systém nevyužívá, pro srovnání vycházíme z modelu 25 stažení na den (25-A-Day). Ceny srovnávám pro předplatné na dobu 1 měsíc (s vyjímkou iStockphoto, která toto nenabízí) a na dobu 6 měsíců. Ceny jsou opět uváděny pro různé velikosti fotografií a pro vektory.

Cena foto/vektoru (všechny rozměry, 25-30 kreditů resp. stažení na den) - předplatné na 1M

  XS S M L XL Vektory
Shutterstock 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
iStockphoto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Fotolia 0,33 1,00 1,66 2,32 2,66 1,33
Dreamstime 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,64

 Cena foto/vektoru (všechny rozměry, 25-30 kreditů resp. stažení na den) - předplatné na 6M

  XS S M L XL Vektory
Shutterstock 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
iStockphoto 0,34 1,03 2,07 3,44 5,17 0,34-8,61
Fotolia 0,25 0,75 1,25 1,75 2,00 1,00
Dreamstime 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,56

 Poznámky:    Výpočty jsou zpracovány k 31. květnu 2010.
                      Jedná se vždy o nejnižší cenu vycházející z uplatnění všech kreditů stanovených pro každý den po celé období.
                      Výpočty jsou uváděny pro fotografie a vektory neexkluzivních autorů.
                      Interval u vektorů na iStockphoto je z důvodu stanovování různých cen dle složitosti vektorů.
                      iStockphoto nenabízí předplatné na 1 měsíc.
                      Údaje pro Dreamstime jsou vypočteny z cen stanovených pro Level 1, tedy produkty s 0-4 staženími.

Z výše uvedených tabulek lze vyčíst několik obecných závěrů, které mohou pomoci grafikům s výběrem mikrofotobanky při předpokládaném zájmu o předplatné:

  1. U předplatného má opticky nejnižší ceny Dreamstime, ty ale platí pouze pro Level 1 (produkty s 0-4 staženími). Obecně lze proto v případě předplatného považovat za nejlevnější Shutterstock, Dreamstime by ale byl hned za ním.
  2. Nejvyšší ceny má stejně jako u kusového prodeje iStockphoto.
  3. Nejnižší ceny vektorů má v případě předplatného Shutterstock, za příznivou cenu jsou i jednoduché vektory na iStockphoto a Level 1 vektory na Dreamstime.
  4. S finanční výší nákupu se srovnání mikrofotobank nijak zásadně nemění.
  5. Výhodnost nákupu na konkrétní mikrofotobance lze indikovat pouze na základě znalosti specifických potřeb konkrétního grafika.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.